42

Sacks by the Eagles' defense this season.

31

Sacks allowed by the Seahawks.

18

Sacks allowed by the Eagles.

EndText